Lehrpersonen

Klassenlehrpersonen SJ 2020-2021 (G = Giffers | STS = St. Silvester)

 

Stufe Vorname Name Mailadresse
1H-2H A | G Martina Fischer martina [dot] fischeratedufr [dot] ch
  Susanne Pürro susanne [dot] puerroatedufr [dot] ch
1H-2H B | G    
  Tanja Baeriswyl-Kaeser tanja [dot] baeriswylatedufr [dot] ch
1H-2H C | G Conny Buchs conny [dot] buchsatedufr [dot] ch
  Susanne Pürro susanne [dot] puerroatedufr [dot] ch
1H-2H E | STS Stefanie Jungo stefanie [dot] jungoatedufr [dot] ch
  Caroline Bächler caroline [dot] baechler-rumoatedufr [dot] ch
3H-4H A | G Myriam Marro myriam [dot] marroatedufr [dot] ch
3H-4H B | G Cynthia Neuhaus cynthia [dot] neuhausatedufr [dot] ch
3H-4H C | STS Nicole Buchs nicole [dot] buchsatedufr [dot] ch
3H-4H D | G Natascha Riedo natascha [dot] riedoatedufr [dot] ch
  Philomena Riegger philomena [dot] rieggeratedufr [dot] ch
5H-6H A | G Sandra Poffet-Bracher sandra [dot] poffetatedufr [dot] ch
5H-6H B | G Claire Rappo claire [dot] rappoatedufr [dot] ch
5H-6H C | STS Petra Eggertswyler petra [dot] eggertswyleratedufr [dot] ch
  Nadia Schuwey nadia [dot] schuweyatedufr [dot] ch
7H-8H A | G Mirjam Arbogast mirjam [dot] arbogastatedufr [dot] ch
  Tania Vonlanthen Staub tania [dot] vonlanthenstaubatedufr [dot] ch
7H-8H B | G Nathalie Bertschy nathalie [dot] bertschyatedufr [dot] ch
  Iris Hommann iris [dot] hommannatedufr [dot] ch
7H-8H C | STS Thomas Vonlanthen thomas [dot] vonlanthenatedufr [dot] ch
  Sarah Rüeger sarah [dot] ruegeratedufr [dot] ch

 

Lehrpersonen ohne Klassenverantwortung (LoeK)

1H-2H | STS Martina Aebischer martina [dot] aebischeratedufr [dot] ch
3H-4H | G    Laetitia Wider laetitia [dot] wideratedufr [dot] ch
  Cynthia Neuhaus cynthia [dot] neuhausatedufr [dot] ch
  Nadia Corpataux nadia [dot] corpatauxatedufr [dot] ch
3H-4H | STS Sarah Rüeger sarah [dot] ruegeratedufr [dot] ch
  Philomena Riegger philomena [dot] rieggeratedufr [dot] ch
5H-6H | G Laetitia Wider laetitia [dot] wideratedufr [dot] ch
7H-8H | G Tania Vonlanthen tania [dot] vonlanthenstaubatedufr [dot] ch
7H-8H | S Martina Aebischer martina [dot] aebischeratedufr [dot] ch

 

PSU, NM, VM, DaZ, Logopädie, Schulpsychologie

DaZ | G Ilze Ence ilze [dot] enceatedufr [dot] ch
DaZ | S Sarah Rüeger sarah [dot] ruegeratedufr [dot] ch
  Martina Aebischer martina [dot] aebischeratedufr [dot] ch
NM | G Waldemar Wider waldemar [dot] wideratedufr [dot] ch
NM | STS Martina Aebischer martina [dot] aebischeratedufr [dot] ch
VM | G Alex Lienhard alex [dot] lienhardatedufr [dot] ch
VM | STS Martina Aebischer martina [dot] aebischeratedufr [dot] ch
     
Logopädie  Uta Bösswetter uta [dot] boesswetteratfr [dot] educanet2 [dot] ch
Psychologie Marion Kabongi marion [dot] kabongiatfr [dot] educanet2 [dot] ch

 

Technisches Gestalten Textil (TTG)

3H-4H | G Julia Zbinden julia [dot] zbindenatedufr [dot] ch
5H-8H | G Laetitia Wider laetitia [dot] wideratedufr [dot] ch
3H-8H | STS Sarah Rüeger sarah [dot] ruegeratedufr [dot] ch